10.797222346,106.677222250

BRIQUETTING PRESS BP 2010 – 2510

BRIQUETTING PRESS BP 2010 – 2510
Views: 3792
Briquetting press for wood, biomass and other material, suitable for making industrial briquettes. Briquette diameter 50 mm Capacity from 150 to 350 kg/hour depending on raw material and density requirements
Price: Contact us
 • Product Information
 • Comments

Heavy duty mechanical briquetting press, with single infeed system suitable for wood, biomass and other materials. The double infeed system secures high output also for low weight materials as well as securing an even density over the area of the briquette. The briquetting press is optimized in any way to reduce the power consumption and maintenance requirement. For many applications the briquetting press runs automatic without operator assistance. 

The BP2010 and BP2510 features the following:

 • Engineered and manufactured for 24 hour operation
 • Main motor: 18,5 kW for BP2010 and 22 kW for BP2510
 • Single infeed system with precompression of raw material optimizing capacity, also with low weight raw materials 
 • Designed briquetting press with insulated fiberglass covers ensuring low noise level.
 • The design ensures easy and fast service access
 • Low power consumption due to IE3 motors and heavy flywheels
 • Main and extension die system with interchangeable wear parts to reduce costs
 • Safety system complying with European standards
 • Lubrication system for all internal parts
 • Automatic oil cooling system via separate oil cooler
 • Automatic die cooling system via separate cooler (closed system)
 • Oil- and PLC heating system for cold countries
 • Siemens PLC control system 
 • Touch screen operation via control panel or iPad
 • Touch screen programmed in any language
 • Remote service access via internet for monitoring, operating and even PLC program modification

-  Briquette size: 50 mm

 - Output capacity: 150-225 kg/hour for BP2010 and 300-350 kg/h for BP2510

 

 

Related Products
BRIQUETTING PRESS BP 3200

Máy nén cơ học cho gỗ, nhiên liệu sinh khối và các chất liệu khác rất thích hợp để làm viên nén công nghiệp. Đường kính viên nén : 60mm Công suất tư 400 kg đến 600 kg trên 1 giờ , điều nay phụ thuộc vào nguyên liệu thôi và yêu cầu mật độ .

Read more
BRIQUETTING PRESS BP 4000

Máy ép viên nén cho gỗ, nhiên liệu sinh khối và các chất liệu khác, rất thích hợp để tạo ra viên nén gỗ cho người tiêu thụ và ngành công nghiệp. Đường kính viên nén : 60mm Công suất từ 500 đến 750 kg trên 1 giờ , điều này còn tuỳ thuộc vào nguyên liệu thô và mật độ yêu cầu.

Read more
BRIQUETTING PRESS BP 5000

Máy nén cơ học cho gỗ, nhiên liệu sinh khối và các chất liệu khác rất thích hợp để làm viên nén công nghiệp. Đường kính viên nén : 75 mm Công suất tư 800 kg đến 1200 kg trên 1 giờ , điều này phụ thuộc vào nguyên liệu thôi và yêu cầu mật độ .

Read more
BRIQUETTING PRESS BP 5510 - BP5510HD

Máy nén cơ học cho gỗ, nhiên liệu sinh khối và các chất liệu khác rất thích hợp để làm viên nén công nghiệp. Đường kính viên nén : 75 mm hoặc diện toch vuông 65x65mm Công suất tư 900 kg đến 1400 kg trên 1 giờ , điều này phụ thuộc vào nguyên liệu thôi và yêu cầu mật độ .

Read more
BRIQUETTING PRESS BP 6510 - BP 6510HD

Máy nén cơ học cho gỗ, nhiên liệu sinh khối và các chất liệu khác rất thích hợp để làm viên nén công nghiệp. Đường kính viên nén : 90 mm hoặc diện tích vuông 75x75mm Công suất tư 1100 kg đến 2300 kg trên 1 giờ , điều này phụ thuộc vào nguyên liệu thôi và yêu cầu mật độ .

Read more
BRIQUETTING PRESS BP 7010 - BP7010HD

Máy nén cơ học cho gỗ, nhiên liệu sinh khối và các chất liệu khác rất thích hợp để làm viên nén công nghiệp. Đường kính viên nén : Ø90, Ø100 và 75x75mm , 85x85mm Công suất từ 1300 đến 2500 kg/h, điều này phụ thuộc vào nguyên liệu thô và yêu cầu mật độ .

Read more
BRIQUETTING PRESS BP7510 - BP7510HD

Máy nén cơ học cho gỗ, nhiên liệu sinh khối và các chất liệu khác rất thích hợp để làm viên nén công nghiệp. Đường kính viên nén : 100 mm,, 110 mm, 120 mm, vuông 100x100 mm. Công suất từ 2000 kg đến 3000 kg trên 1 giờ , điều này phụ thuộc vào nguyên liệu thôi và yêu cầu mật độ .

Read more
BRIQUETTING PRESS UNITS BPU 2010 - BPU 6510

Máy ép nén viên cơ học của chúng tôi từ BP2010 đến BP6510HD có thể được cung cấp dưới dạng đơn vị. Các đơn vị là cùng một máy ép nén viên cơ bản, nhưng được trang bị một silo định lượng nhỏ và vít định lượng trên đầu máy ép. Các đơn vị được cung cấp có dây để cài đặt nhanh chóng và dễ dàng.

Read more

BRIQUETTING SOLUTIONS APAC LTD

BRIQUETTING SOLUTIONS APAC LTD

Zalo
BRIQUETTING SOLUTIONS APAC LTD Call BRIQUETTING SOLUTIONS APAC LTD SMS BRIQUETTING SOLUTIONS APAC LTDDirect
Hotline: 0939 372 123