10.797222346,106.677222250

BRIQUETTING PRESS UNITS BPU 2010 - BPU 6510

BRIQUETTING PRESS UNITS BPU 2010 - BPU 6510
Views: 3121
Our mechanical briquetting presses from the BP2010 to the BP6510HD can be supplied as units. The Units are the same basic briquetting press, but equipped with a small dosing silo and dosing screw on top of the press. The units are supplied pre-wired for fast and easy installation.
Price: Contact us
 • Product Information
 • Comments

The BPU´s (Briquetting Press Units) is the alternative to the standard BP (Briquetting Press) line, that are supplied with with small buffer silo, dosing screw and touch screen control panel all pre-wired from the factory. The BPU range cover the briquetting press sizes from BPU2010 through BPU6510HD, with the same performance.

All BPU´s are supplied with PLC control system with touch panel and internet access. Monitoring, operating and PLC reprogramming is possible via an internet connection. 

The compact design, makes commissioning easy and fast. 

Main features: 

 • Compact unit including, briquetting press, buffer silo, dosing system and control panel. 
 • Flexible die system to optimize the capacity and quality of the briquette from your raw material. 
 • Optional mixer for mizing in moisture or mixing two raw materials. 
 • Fast installation and start up as well as easy to relocate. 
 • Suitable for running 2-3 shift operation. 
 • Easy to service and low maintenance costs
 • Siemens PLC control system 
 • Touch screen operation via control panel or iPad
 • Touch screen programmed in any language
 • Remote service access via internet for monitoring, operating and even PLC program modification
Related Products
BRIQUETTING PRESS BP 2010 – 2510

Máy ép viên nén cho chất liệu gỗ, nhiên liệu sinh khối và các loại vật liệu khác, thích hợp cho việc chế tạo viên nén công nghiệp . Đường kính viên nén : 50 mm Công suất : Từ 150 kg đến 350 kg trong 1 giờ ( Tuỳ thuộc vào chất liệu thô và yeu cầu mật độ ).

Read more
BRIQUETTING PRESS BP 3200

Máy nén cơ học cho gỗ, nhiên liệu sinh khối và các chất liệu khác rất thích hợp để làm viên nén công nghiệp. Đường kính viên nén : 60mm Công suất tư 400 kg đến 600 kg trên 1 giờ , điều nay phụ thuộc vào nguyên liệu thôi và yêu cầu mật độ .

Read more
BRIQUETTING PRESS BP 4000

Máy ép viên nén cho gỗ, nhiên liệu sinh khối và các chất liệu khác, rất thích hợp để tạo ra viên nén gỗ cho người tiêu thụ và ngành công nghiệp. Đường kính viên nén : 60mm Công suất từ 500 đến 750 kg trên 1 giờ , điều này còn tuỳ thuộc vào nguyên liệu thô và mật độ yêu cầu.

Read more
BRIQUETTING PRESS BP 5000

Máy nén cơ học cho gỗ, nhiên liệu sinh khối và các chất liệu khác rất thích hợp để làm viên nén công nghiệp. Đường kính viên nén : 75 mm Công suất tư 800 kg đến 1200 kg trên 1 giờ , điều này phụ thuộc vào nguyên liệu thôi và yêu cầu mật độ .

Read more
BRIQUETTING PRESS BP 5510 - BP5510HD

Máy nén cơ học cho gỗ, nhiên liệu sinh khối và các chất liệu khác rất thích hợp để làm viên nén công nghiệp. Đường kính viên nén : 75 mm hoặc diện toch vuông 65x65mm Công suất tư 900 kg đến 1400 kg trên 1 giờ , điều này phụ thuộc vào nguyên liệu thôi và yêu cầu mật độ .

Read more
BRIQUETTING PRESS BP 6510 - BP 6510HD

Máy nén cơ học cho gỗ, nhiên liệu sinh khối và các chất liệu khác rất thích hợp để làm viên nén công nghiệp. Đường kính viên nén : 90 mm hoặc diện tích vuông 75x75mm Công suất tư 1100 kg đến 2300 kg trên 1 giờ , điều này phụ thuộc vào nguyên liệu thôi và yêu cầu mật độ .

Read more
BRIQUETTING PRESS BP 7010 - BP7010HD

Máy nén cơ học cho gỗ, nhiên liệu sinh khối và các chất liệu khác rất thích hợp để làm viên nén công nghiệp. Đường kính viên nén : Ø90, Ø100 và 75x75mm , 85x85mm Công suất từ 1300 đến 2500 kg/h, điều này phụ thuộc vào nguyên liệu thô và yêu cầu mật độ .

Read more
BRIQUETTING PRESS BP7510 - BP7510HD

Máy nén cơ học cho gỗ, nhiên liệu sinh khối và các chất liệu khác rất thích hợp để làm viên nén công nghiệp. Đường kính viên nén : 100 mm,, 110 mm, 120 mm, vuông 100x100 mm. Công suất từ 2000 kg đến 3000 kg trên 1 giờ , điều này phụ thuộc vào nguyên liệu thôi và yêu cầu mật độ .

Read more

BRIQUETTING SOLUTIONS APAC LTD

BRIQUETTING SOLUTIONS APAC LTD

Zalo
BRIQUETTING SOLUTIONS APAC LTD Call BRIQUETTING SOLUTIONS APAC LTD SMS BRIQUETTING SOLUTIONS APAC LTDDirect
Hotline: 0939 372 123